Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma - 09:00 - 17:00
  İletişim : 0216 428 00 30 - 386 02 89

Meme Kanserinde Sentinel Lenf nodu Uygulaması

Meme kanserli hastalarda koltuk altı lenf nodlarının tutulumu durumu, hastalığın derecelendirilmesi, hastalığın ömür beklentisi ve hastalığın tedavisi açısından önemlidir. Bu sebeple yaklaşık yüz yıldır koltuk altı diseksiyonları uygulanmaktadır. Çok agresif olan uygulamalar yerine artık günümüzde işaretlenen bezlerinin çıkartılması ile yetinilmektedir. Verilen özel boyalar ya da radyoaktif maddeler ile lenf nodunun yeri belirlenmekte ve sadece işaretlenen lenf nodunun çıkartılması ile ameliyat sonlandırılmaktadır. Çıkartılan lenf nodu iyi huylu ise ameliyat sonlandırılmakta, bu sebeple gereksiz koltuk altı girişimleri uygulanmamaktadır. Bu durumda hasta daha sonra gelişecek olan; kolda aşırı ödem, eklem fonksiyonlarında bozulma, kronik omuz ağrısı, aksiller sinirin hasarı gibi olumsuzluklardan kurtulmaktadır. İlk olarak da Cabanas tarafından lenfatik haritalama amaçlı uygulanmış ve daha sonra Morton tarafından 1992 yılında Melanomlu hastalarda uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulamanın güvenilirliği istatistiki olarak araştırılmış ve güvenilir bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *